Co je Taekwon-Do

Generál Choi Hong Hi, zakladatel taekwonda

Zakladatel Taekwon-Do ITF, generál Choi Hong Hi

„Taekwon-Do je naším národním sportem, je to bojové umění Koreje, které tě neučí pouze se bránit a útočit, ale nachází ve tvém těle i v tvé duši skryté rezervy, odhaluje je a pomáhá ti zbavit se psychických i fyzických neduhů moderní civilizace. Je to umění boje, které se učíš proto, abys mohl z pozice síly vystupovat na obhajobu spravedlnosti, morálky a práva, na podporu slabých a utlačovaných, když již selžou všechny ostatní prostředky obrany. Tvé ruce a nohy jsou nejen součástí tvého těla, ale i tvé duše. Nikdy nesmíš zneužít umění svých paží a nohou proti duši, proti vyznání a odlišným názorům, trénuj Taekwon-Do proto, abys nalezl harmonii těla a duše, abys vždy jednal ve smyslu životní filozofie Taekwon-Do a svým jednáním nikdy nevrhl ani náznak stínu na jméno vznešeného posla míru a spravedlnosti, na korejské bojové umění Taekwon-Do.“

Velmistr Hwang Ho-yong, IX.Dan
Instruktor pro Českou republiku

Taekwon-Do ITF v České republice

Toigae letní soustředěníNa území České republiky se Taekwon-Do ITF poprvé objevilo na jaře roku 1987 v Českých Budějovicích, kde toto moderní umění sebeobrany začali vyučovat jugoslávští instruktoři mistr Zoran Samsa , Toni Nobilo a Emin Durakovič.

Za oficiální počátek lze však považovat příjezd korejského mezinárodního instruktora Hwang Ho-yonga (tehdy IV. Dan, v současné době IX. Dan), jenž přijal pozvání do tehdejšího Československa a přijel do Prahy na podzim stejného roku, aby zde položil základy originálního Taekwon-Do. Mistr Hwang Ho-yong má již od roku 1987 dohled nad výukou taekwonda v České republice.

Dnes má Český svaz Taekwon-Do ITF, jenž byl založen následně v roce 1991, přes  30 samostatných škol, ve kterých cvičí či cvičilo více než 12 000 studentů. Taekwon-Do ITF se v současnosti vyučuje ve více jak 50-ti městech a obcích po celé České republice.
Mimo to v pěti krajích fungují v rámci projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy tzv. Střediska talentované mládeže (STM), která se starají o nejtalentovanější mládež daného regionu. Na ně pak navazuje Česká státní sportovní reprezentace Taekwon-Do ITF, jež patří jak v seniorské, tak i v juniorské kategorii mezi nejlepší státy nejen v Evropě, ale i na světě.

Napsat komentář